ייעוץ עסקי ייעוץ עסקי, אימון והדרכה למנהלים
מומחים בהגדלת הכנסות וזמן פנוי למנהלים
חייג כעת: 072-2423333

וידיס שירותי ניהול בע"מ

כתב אחריות ברזל לשירותים
חבילת שירות

וידיס שירותי ניהול בע"מ (להלן: "החברה") מעניקה את שירותיה בעיקר ללקוחות עסקיים, חברות, אנשי עסקים ומנהלים במטרה להגדיל את הכנסותיהם.

לכן מעניקה החברה ללקוחותיה אחריות ברזל לפיה הם יגדילו את הכנסותיהם לפחות בעלות השירותים שרכשו מהחברה והכל כמפורט בכתב אחריות זה.

עם זאת, שיתוף הפעולה של הלקוח הנו דבר מהותי להצלחת השירות ולהגדלת ההכנסות, ועל כן מהווה תנאי יסודי לזכאות של הלקוח ליהנות מכתב אחריות זה.

למען הזהירות והסר הספק יודגש:

1.     שירות שאינו מופיע בכתב אחריות זה אינו נכלל בו.
 
2.     כתב אחריות זה תקף אך ורק לגבי השירותים המופיעים בו, אשר לגביהם קיבל הלקוח אחריות במעמד רכישת השירות/ים ו/או אשר לגביהם פרסמה החברה בפרסומיה הרשמיים, סמוך וטרם לתקופת הרכישה, כי חלה לגביהם אחריות.
 
כאשר לקוח רוכש חבילת שירות מהחברה, בד"כ יש לו מטרות שהוא רוצה להשיג והחברה מעוניינת לעזור לו להשיג אותן.
 
על מנת לצמצם את הסיכון ללקוח, וכדי לעמוד מאחורי חבילות השירות, החברה מספקת ללקוחותיה את אחריות הברזל שלה בעת רכישת חבילות שירות שונות.
 
אחריות הברזל של החברה כוללת התחייבות של החברה כי הלקוח יחזיר את השקעתו בחבילת השירות שרכש מהחברה. דהיינו עליה בהכנסות הלקוח/החברה, לכל הפחות בגובה עלות חבילת השירות שרכש.
 
על מנת להיות זכאי ליהנות מאחריות הברזל הלקוח מתחייב לעמוד בכל התנאים הבאים:
 
1.     לצפות בסדרות הבאות של קטעי וידאו קצרים שנועדו לסייע ללקוח להפנים ולממש את התכנים המסופקים בחבילת/ות השירות אותה/ן רכש ולהגדיל את הכנסותיו.
 
1.1.  הסדרה: 12 המפתחות להצלחה (להגדלת רווחים)
 
1.2.  הסדרה: עסקים עם ערכים - האני מאמין של עסק מרוויח (סה"כ 19 שיעורים)
 
1.3.  הסדרה: לקוח אידיאלי - איך לזהות ולמשוך אותו לעסק שלך (סה"כ 12 שיעורים)
 
1.4.  (רק ללקוחות בתוכנית ייעוץ עסקי ו/או בתוכנית שיווק ו/או קמפיין שיווקי) הסדרה: לקוחות מתנדנדים – איך להיות הוגן ולהמשיך להרוויח (סה"כ 12 שיעורים)
 
1.5.  (רק ללקוחות בתוכנית שיווק ו/או קמפיין שיווקי) הסדרה: קמפיין שיווק חכם
 
1.6.  (רק ללקוחות בתוכנית שיווק ו/או קמפיין שיווקי) הסדרה: קמפיין שיווק – הוראות למשתמש
 
 
2.     לענות על שאלות / לבצע משימות קצרות להעמקת הבנת התכנים וחיזוק הטמעתם.
 
2.1.  החברה תשלח ללקוח קישורים לקטעי הוידאו של הסדרות שלעיל לכתובת המייל אותה סיפק לחברה.
 
2.2.  לכל מייל ו/או קטע וידאו יצורפו שאלות/משימות קצרות - יש לענות במייל חוזר או באתר (לפי הנחיות החברה בכל מקרה לגופו) על כל שאלה/משימה בתוך 7 ימים מרגע קבלתה במייל / באתר.
 
3.     לנצל במלואה את חבילת השירות שרכש, לרבות ניצול כל הבונוסים וההטבות להם היה זכאי כפי שנרשמו בפרסומי החברה אודות השירות ו/או בטופס הרישום שלו.
 
(כל אלה להלן וביחד: "התנאים").
 
במסגרת חבילות השירות נכללים השירותים הבאים:
 
        בית הספר לניהול (תוכנית 15-30 סמינרים עסקיים עם/בלי מפגשי הטמעה);
 
        מנוי שנת המאסטר;

וכן חבילות השירות המתקדם שנכללים במסגרתו השירותים הבאים:
 
        קורסים מתקדמים אשר מטרתם המרכזית/עיקרית/בלעדית כפי הוגדרה על-ידי החברה בפרסומיה הרשמיים, הגדלת הכנסות המשתתפים.
 
        תוכנית ייעוץ עסקי
 
        תוכנית שיווק / קמפיין שיווק
 
לקוח שעמד בכל התנאים ולא הגדיל את ההכנסות של העסק (ברוטו לפני מע"מ) לפחות בעלות חבילות השירות שרכש בתוך 12 חודשים מרכישתן או עם תום חבילות השירות, לפי המאוחר, יהיה זכאי ליהנות מאחריות הברזל של החברה אשר תבטיח את החזר השקעתו בחבילת השירות, כפי שמפורט להלן:
 
על מנת לממש את האחריות יש לשלוח מייל לכתובתwarranty@vidis.co.il  ואנו נשיבכם בתוך 7 ימי עסקים.
 
את הפניה יש ליזום בתוך 7 ימי עסקים מסיום חבילת השירות או מתום 12 חודשים מיום רכישת חבילת השירות, לפי המאוחר, ויש לפרט במייל את כל הכנסות העסק (המדווחות ואלה שאינן מדווחות, באם יש כאלה בעסק) בצירוף אסמכתאות, כדלקמן:
 
1.     סך ההכנסות של העסק מיום תחילת השירות ועד תום 12 חודשים או עד תום השירות – לפי המאוחר מביניהם.
 
2.     פחות סך ההכנסות של העסק בתקופה מקבילה קודמת (אם השירות היה עד 12 חודשים, אז סך ההכנסות ב-12 חודשים הקודמים, ואם השירות ארך יותר מ-12 חודשים, אז סך ההכנסות במספר החודשים הזהה שקדם לתחילת השירות)
 
3.     אם ההפרש בין המספר הראשון למספר השני נמוך מעלות חבילת השירות שהלקוח רכש, אזי הלקוח זכאי להינות מאחריות הברזל.
 
במידה והלקוח עמד בכל התנאים וכן שלח את הבקשה למימוש האחריות כמפורט לעיל, במסגרת הזמנים שלעיל, ונמצא זכאי להפעלת האחריות, אזי וידיס תעדכן את הלקוח אודות השירות/ים אותם היא תעניק ללקוח והאופן בו שירות זה יתבצע. וידיס תספק את השירות/ים הכלולים באחריות עד אשר הסך המצטבר של הכנסות הלקוח מיום תחילת השירות, יהיה גבוה יותר מהסכום ששולם בגין השירות המכוסה תחת אחריות זו, מסך הכנסותיו המצטבר בתקופה זהה שקדמה לתחילת השירות.
 
אי-עמידה בתנאים המפורטים לעיל ו/או מיילים לבקשת מימוש האחראיות שיגיעו ללא הפרטים המלאים ו/או לאחר המועד שלעיל לא יאפשרו את מימוש האחריות, והיא תפוג מאליה.
 
המימוש של האחריות על חבילת שירות אפשרית עד פעם אחת בתוך 24 חודשים.

המימוש של האחריות על חבילת שירות המתקדם אפשרית רק עבור חבילת השירות המתקדם הראשונה שהלקוח רכש.
 
שירות שאינו מופיע מפורשות בכתב אחריות זה, כתב האחריות אינו חל עליו.
 
בכל מקרה ולמען הסר ספק, כתב האחריות אינו חל על השירותים הבאים:
 
        מוצר מידע פיזי
 
        פגישת ייעוץ עסקי בודדת / פגישה לבדיקת הפוטנציאל העסק / פגישות שלא חלק מתוכנית מלאה לייעוץ עסקי
 
        ייעוץ אישי / אימון אישי למנהלים / תוכנית להתגברות על מחסומים אישיים להצלחה
 
        קורסים ו/או סמינרים להתפתחות אישית
 
        אימונים: מכירות, שיווק, גיוס כח-אדם, אחר
 
        גיוס כח-אדם לעסק
 
        הדרכות אישיות
 
        אתר אינטרנט: בנייה, תחזוקה, אירוח, דומיין
 
        שימוש בתוכנית טיימייקר
 
        שימוש במערכות דיגיטליות (רבמסר / סמס / מיילים / וואטסאפ / אחר)
 
מאחלים לך להרוויח הרבה כסף ביושר,
 
וידיס שירותי ניהול בע"מ
 

©2017 וידיס שירותי ניהול בע"מ. כל הזכויות שמורות. כתב מדיניות זה הנו רכושה הבלעדי של וידיס שירותי ניהול בע"מ. כל שכפול, העתקה, הפצה ו/או כל פעולה אחרת בקשר לכתב המדיניות הזה ו/או לחלקו, ללא אישור מראש ובכתב של וידיס שירותי ניהול בע"מ, הנה אסורה בהחלט ומהווה עבירה על פי החוק.