ייעוץ עסקי ייעוץ עסקי, אימון והדרכה למנהלים
מומחים בהגדלת הכנסות וזמן פנוי למנהלים
חייג כעת: 072-2423333

וידיס שירותי ניהול בע"מ

כתב אחריות ברזל לשירותים
מוצרי מידע דיגיטליים

וידיס שירותי ניהול בע"מ (להלן: "החברה") מעניקה את שירותיה בעיקר ללקוחות עסקיים, חברות, אנשי עסקים ומנהלים במטרה להגדיל את הכנסותיהם.


לכן מעניקה החברה ללקוחותיה אחריות שמשתנה בהתאם לסוג ואופי השירות, והכל כמפורט בכתב אחריות זה.


עם זאת, שיתוף הפעולה של הלקוח הנו דבר מהותי להצלחת השירות ולשביעות הרצון של הלקוח, ועל כן מהווה תנאי יסודי לזכאות של הלקוח ליהנות מכתב אחריות זה.


למען הזהירות והסר הספק יודגש:


1.     שירות שאינו מופיע בכתב אחריות זה אינו נכלל בו.

 

2.     כתב אחריות זה תקף אך ורק לגבי השירותים המופיעים בו, ואשר לגביהם פרסמה החברה בפרסומיה הרשמיים, סמוך וטרם לתקופת הרכישה, כי חלה לגביהם אחריות.


במקרה של רכישת של מוצר מידע דיגיטלי החברה מעניקה את אחריות הברזל שלה כי במידה והלקוח לא היה מרוצה מהמוצר, הוא יוכל לקבל את כספו בחזרה, בהתאם למפורט בכתב אחריות זה, ובלבד שעמד בכל התנאים הבאים במצטבר:

 

1.     לצפות במוצר אותו רכש בהתאם לפירוט הבא:

 

1.1.במקרה של מיני קורס / מדריך כתוב / הרצאה / סמינר – לצפות במוצר אותו רכש עד סופו בתוך 14 ימים מיום רכישתו

 

1.2.במקרה של קורס - לצפות במוצר אותו רכש עד סופו בתוך 21 ימים מיום רכישתו או תוך 3 ימים מקבלת החלק האחרון בקורס לפי המאוחר.

 

1.3.במקרה של מנוי (חבילת) הרצאות / סמינרים – לצפות עד סופם ב-2 הרצאות ו/או סמינרים שונים שבמנוי/חבילה בתוך 35 ימים מרכישת המנוי / חבילה.

 

2.     לצפות בסדרות הבאות של קטעי וידאו קצרים שנועדו לסייע ללקוח להפנים ולממש את התכנים המסופקים במוצר אותו רכש כדי לסייע לו להצליח ולהגדיל את שביעות רצונו משימוש במוצר.

 

2.1.הסדרה: 12 המפתחות להצלחה (להגדלת רווחים)

 

2.2.הסדרה: עסקים עם ערכים - האני מאמין של עסק מרוויח

 

3.     לענות על שאלות / לבצע משימות להעמקת הבנת התכנים וחיזוק הטמעתם הן לגבי המוצר אותו רכש הן לגבי 2 הסדרות שמופיעות לעיל:

 

3.1.החברה תשלח ללקוח קישורים לקטעי הוידאו של ההרצאה / סמינר / קורס / מנוי שלעיל וכן ל-2 הסדרות שלעיל, לכתובת המייל אותה סיפק לחברה.

 

3.2.לכל מייל ו/או קטע וידאו יצורפו שאלות / משימות - יש לענות במייל חוזר ו/או באתר (לפי הנחיות החברה בכל מקרה לגופו) על כל שאלה / משימה בתוך 7 ימים מרגע קבלתה במייל / באתר.

 

(כל אלה להלן וביחד: "התנאים").

 

לקוח אשר רכש מוצר מידע דיגיטלי של החברה והשתמש בו לפי התנאים שלעיל, ולא היה מרוצה מכל סיבה שהיא, יהיה זכאי להחזר כספי מלא בקיזוז 10% דמי טיפול או לחילופין ועל פי שיקול דעתו הבלעדי, להשתמש במוצר מידע דיגיטלי אחר של החברה בערך כספי אשר לא יעלה על המחיר אותו שילם.

 

על מנת לממש את האחריות על מוצר מידע דיגיטלי, יש לעדכן את החברה בכתב בתוך 24 שעות מסיום המועדים המופיעים בסעיף 1 בתנאים שלעיל (תתי-סעיף 1.1, 1.2, 1.3 בהתאמה).

 

במייל יש לציין את הפרטים הבאים:

 

1.     המוצר שרכשת

 

2.     לצרף חשבונית/קבלה שנשלחה אליך במייל (או ניתנה לך ידנית) בעת הרכישה

 

3.     להצהיר על עמידה בתנאי האחריות שלעיל

 

את המייל יש לשלוח לכתובתwarranty@vidis.co.il, ואנו נשיבכם בתוך 7 ימי עסקים.

 

במידה ולא עמדת בתנאים המפורטים לעיל ו/או לא שלחת את ההודעה בתוך 24 שעות מתום המועדים שמופיעים בסעיף 1 בתנאים שלעיל – לא תהיה זכאי לממש את האחריות, והאחריות תפוג מאליה.

 

המימוש של האחריות על מוצרי מידע דיגיטליים אפשרית פעם אחת בתוך 24 חודשים.

 

מוצר ו/או שירות שאינו מופיע מפורשות בכתב אחריות זה, כתב האחריות אינו חל עליו.

 

בכל מקרה ולמען הסר ספק, כתב האחריות אינו חל על המוצרים והשירותים הבאים:

 

       מוצר מידע פיזי

 

       פגישת ייעוץ עסקי בודדת / פגישה לבדיקת הפוטנציאל העסק / פגישות שלא חלק מתוכנית מלאה לייעוץ עסקי

 

       ייעוץ אישי / אימון אישי למנהלים / תוכנית להתגברות על מחסומים אישיים להצלחה

 

       קורסים ו/או סמינרים להתפתחות אישית

 

       אימונים: מכירות, שיווק, גיוס כח-אדם, אחר

 

       גיוס כח-אדם לעסק

 

       הדרכות אישיות

 

       אתר אינטרנט: בנייה, תחזוקה, אירוח, דומיין

 

       שימוש בתוכנית טיימייקר

 

       שימוש במערכות דיגיטליות (רבמסר / סמס / מיילים / וואטסאפ / אחר)

 

מאחלים לך להרוויח הרבה כסף ביושר,

 

וידיס שירותי ניהול בע"מ

 

© 2017 וידיס שירותי ניהול בע"מ. כל הזכויות שמורות. כתב מדיניות זה הנו רכושה הבלעדי של וידיס שירותי ניהול בע"מ. כל שכפול, העתקה, הפצה ו/או כל פעולה אחרת בקשר לכתב המדיניות הזה ו/או לחלקו, ללא אישור מראש ובכתב של וידיס שירותי ניהול בע"מ, הנה אסורה בהחלט ומהווה עבירה על פי החוק.