הטעות הקטלנית של הורים, אנשי מכירות ומנהלים

 

הסמינר הקרוב