ייעוץ עסקי ייעוץ עסקי, אימון והדרכה למנהלים
מומחים בהגדלת הכנסות וזמן פנוי למנהלים
חייג כעת: 072-2423333
חפש

זכויות יוצרים וסימנים מסחריים

© 2008-2015 כל הזכויות שמורות.

 

מובהר ומוסכם בזאת, כי כל זכויות היוצרים, זכויות הפטנטים, זכויות קניין רוחני, הבעלות בסודות העסקיים והמסחריים, הזכות לבעלות על המידע, השירותים והתכנים הניתנים באתר הנם של חברת וידיס שירותי ניהול בע"מ(להלן: וידיס) ו/או נרכשו על ידה כדין ו/או הותר השימוש בהם לחברת וידיס ולמשתמש אין ולא תהיה כל זכות מכל מין וסוג במידע, בשירותים ו/או בתכנים וכי השימוש בהם יעשה אך ורק לצרכיו האישיים של המשתמש ובהתאם לתנאי תקנון זה.

 

אלא אם קיבל המשתמש ו/או מי מטעמו ו/או כל מאן דהוא אחר את אישור חברת וידיס מראש ובכתב, אין לעשות שימוש באתר, במידע שבו, בשירותים ובתכנים, אלא לצרכיו האישיים של המשתמש. אין לפרסם, להציג, להעתיק, לשכפל וכיו"ב את המידע, השירותים והתכנים באתר בשום צורה או אופן, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, דפוס, רדיו, טלוויזיה ו/או בכל מדיה אחרת ו/או בכל אמצעי אחר טכנולוגי או לא.

 

תקנון האתר המלא

 

תודה ניתנת בזאת לאתרים sxc.hudreamstime.com, bigstockphoto.com, wikimedia.org שהם המקור לחלק מהתמונות באתר.

   

   

   

   

   

   

  

   

   

  

 

    

 

    

שתף שתף עם החברים בפייסבוק את 'זכויות יוצרים וסימנים מסחריים שתף עם החברים בטוויטר את 'זכויות יוצרים וסימנים מסחריים